Ukeløsning uke 46 av Clas Ola Høsøien

Gods- og varetransport - utfordringer: få mer av godstransporten over på bane, redusere utslipp fra varetransport generelt og fra godsterminaler og inn til butikker/kunder generelt.

Hovedtanken er å utvikle et system som utnytter teknologi for førerløse biler, el-bilteknologi, pakkesporing og automatisert håndtering av gods/varer. Fra større sentraler kjøres gods/varer med tog til distribusjonssentraler i regionale sentre. I disse distribusjonssentralene (som også er ladestasjoner for el-varebiler) lastes gods over på de førerløse el-varebilene, som blir matet med instruksjoner om hvor de enkelte varepartiene skal etter hver som de lastes over. Med førerløs-bil-teknologi kjører el-bilene til kunde, som varsles, f.eks. via SMS, i rimelig tid om at varene er på vei. Ved bestemmelsesstedet kan el-bilene styres manuelt, slik at lossing kan foregå der det er mest praktisk (denne ruten lagres i el-bilens system slik at den finner tilbake til hovedvei på egenhånd). Etter at siste pakke ved bestemmelsesstedet er ute av bilen, kjører den videre til neste kunde, eventuelt tilbake til distribusjonssentral for ny ladning (både strøm og varer).

I områder hvor det ikke er jernbanenett kan slike biler brukes i stedet for tradisjonelle lastebiler. Over lengre strekninger kan det være nødvendig med ladestasjoner underveis. For å unngå for store opphold kan et container-prinsipp brukes, det vil si at det står biler klare til å overta lasten (automatisert) når biler fra første del av strekningen kommer for å lades.