Ukeløsning uke 48 av BAM

Morgendagens by er en plass der mennesker kan leve i samspill med naturen og få en høy livskvalitet av harmoniske og trygge omgivelser; en by uten sosiale og økonomiske grenser. Urbanisering i dagens storbyer har lett til flere konflikter, større miljø- og trafikkproblem samt økende gap mellom fattige og rike.Utfordringen er at opprettholde en bærekraftig utvikling som balansere sosiale, miljømessige og økonomiske interessen. Morgendagens by trenger:

• Møteplasser med kulturelle og sports-arrangementer som velkomne folk uavhengig om økonomiske og etniske bakgrunn. Formålet er å holde byen levende samt minske segregasjon og øke samhørighet.

• Grønne byrom med parker og naturopplevelser som tilbyr forskjellige aktiviteter for et sunt byliv. Digitale assistenter i parkområdene vil vise skreddersydde aktiviteter tilpasset for ulike typer av personer gjennom at mate inn personlige informasjon.

• Multifunksjonelle lokaler som tilbyr service/tjenester som trenger kompetanse fra både lavt og høyt utdannede. Maksimere utnyttingsgrad av lokaler gjennom utleiemulighet på kvelden.

• En felles teknologiarena som engasjerer private og offentlige partner til å drive innovasjoner og tekniske utvikling med rett verdiskapning for samfunn.

• Samvirke mellom storbyer med resurseffektive areal- og transportplanlegging. Miljøvennlig transport system som tilfredsstiller lokale og regionale behov. Intercity-tog vil knyte sammen byer med et tettere bånd for bo- og arbeidsmarked. Attraktive områdene fordeles jevnt mellom ulike klasser.

• Alternative energikilder og miljøvennlige systemløsninger. Lokale energiforsyning og avfallshåndtering minsker energitap ved transport og samtidig avlaster sentrale virksomheter. Restavfall gjenvinnes til matjord; lagring av solenergi til oppvarming; gjenbruk av avløpsvann gjennom lokal rensning. Lokale syklus på best mulig måte før kompensasjon via sentrale virksomheter.