Ukeløsning uke 45 av BAM

Alle flaskehalser må identifiseres og bygges om til bedre løsninger. Gjør trafikklysregulert kryss til rundkjøringer. Økt kapasitet på eksisterende rundkjøringer. Stenge av mindre avkjøringer langs hovedveger for å opprettholde flyt i trafikken. I tillegg skal pendlere “velge rett” for å unnvike køer.

At velge rett veg
- Mobilapplikasjon med real-tid trafikkopplysning om veger som er overbelastet og foreslå alternative ruter for å ta seg fra punkt A til punkt B. (basert på innebygd GPS/Instrument på kjøretøyer)

At velge rett transportmiddel
- Mobilapplikasjon som forutser pendlingtiden med kollektiv trafikk, bil eller kombinasjon av forskjellige reisesett. (Basert på statistikk og trafikkdata inkl. variasjon på helgdager)
- Bompenger og høyere skatt på biler for å motivere folk til å velge kollektivt men vil på lang sikt få dårlig effekt for å motvirke biltrafikk.
- Tilbud på stabil og gratis nettforbindelser i kollektiv transport. Tilbudet gi mulighet å kunne jobbe på reisetid og gir dobbel gevinst i forhold til bilkjøring. I tillegg tilbyr flere tjenester eksempelvis nyhets-TV eller minibank slik at reisetiden kan benyttes effektivt.
- Økt kapasitet på kollektivt transport og utvide flere ruter for bedre tilgjengelighet.

At velge rett tid
- Mobilapplikasjon som forutser pendlingtiden kan gi en hint om reisetiden på vegen kan i en del fall bli mye kortere gjennom at reisen skyves frem en halvtime
- Fleksibel arbeidstid slik at rushtiden kan unngås