UKE
Ukens samferdselsutfordring (uke 50)

Ukens tema er helt åpen: Hva engasjerer deg? Hva ønsker DU å endre? Nå har du mulighet til å identifisere og beskrive utfordringene du ser innenfor samferdsel og foreslå dine løsninger - uavhengig om det er køproblematikk på E18 vest for Oslo eller ferjefrie strekninger på Vestlandet.

Krav til svar: Maks 250 ord.

ANDRES LØSNINGER PÅ UKENS SAMFERDSELSUTFORDRING
POENGTAVLE
UKEVINNERE
FAKTABASERT KONKURRANSE
UKENAVNPOENG
43 & 44Thorn Fredrik Hemsen987
45Clas Ola Høsøien1000
46Trond Simensrud945
47BAM727
48Jonas Bjørneklett997
49Alians996
50P_A1000
SAMFERDSELSUTFORDRING
UKENAVNLINK
43 & 44EvvosLøsning
45BAMLøsning
46Clas Ola HøsøienLøsning
47EvvosLøsning
48BAMLøsning
49EvvosLøsning
50EvvosLøsning
KONKURRANSEREGLER

Konkurransen går over åtte uker, er todelt og består av en faktabasert konkurranse og en innovasjonsbasert konkurranse. Hver uke kan man få opptil 1000 poeng i den faktabaserte konkurransen og 1000 poeng om man blir ukesvinner av den innovasjonsbaserte konkurransen. For å bli Årets Ingeniør gjelder det å sanke flest poeng fra begge konkurransene.

Faktabasert konkurranse
I denne delkonkurransen vil det hver uke presenteres et norsk signalprosjekt. Her gjelder det å svare riktig på to spørsmål om det aktuelle prosjektet samt løse en utregningsoppgave. Hver uke kårer vi en ukesvinner, som vinner en premie.

Innovasjonsbasert konkurranse
I denne delkonkurransen setter vi fokus på ulike utfordringer innen samferdselssektoren. Hver uke vil det presenteres et nytt tema hvor vi ønsker at deltakerne kommer med innovative løsninger og bidrag. Målet med bidragene til konkurransedeltakerne er å fremme løsninger som øker kvalitet og/eller kostnadseffektivitet. Hver uke kårer en jury det beste innovasjonsprosjektet som vinner en premie, og ved konkurranseslutt overleveres prosjektene til samferdselsmyndighetene.

Den deltakeren som samler flest poeng i begge delkonkurransene i løpet av de åtte ukene, vinner konkurransen og kan kalle seg Årets Ingeniør.