TresfjordpepperkakebruaAja Anta Magerøy Kjersti Often Melander

Vidunderlige pepperkakebyggverk

Det var litt i overkant STOR spenning da FFB-elementene på denne brua ble montert. Spesielt da det viste seg at det hadde vært en smule skjevsetninger på fundamentet. Men dimensjoneringen var vellykket. Veibanen består av et kjørefelt i hver retning + gangbane avgrenset av PEZ-kantstein. De som ligger oppå brua er så slitne etter å ha klatret det høye tårnet at de måtte ta seg en hvil (logisk nok).